Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Κλειστά για 3η συνεχόμενη ημέρα θα παραμείνουν τα σχολεία στον Νομό και τον Δήμο, σύμφωνα με κοινή απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευβοίας και της Δημάρχου Ιστιαίας-Αιδηψού:

Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 94 του Ν.3852/2010 [ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις επικρατούσες δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω χιονόπτωσης, παγετού και επικινδυνότητας κατά την πρόσβαση και την παραμονή στους σχολικούς χώρους .
Αποφασίζει
Το κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου  καθώς και των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών τη Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017.