Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με αρκετά θέματα, 23 στον αριθμό, συνεδριάζει την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ιστιαίας-Αιδηψού για την νέα χρόνια. Ο Βιολογικός Καθαρισμός  Ιστιαίας και η παραίτηση της αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και δικαστικές υποθέσεις του Δήμου, αναμένεται να μονοπωλήσουν την συζήτηση:

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας - Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 20 του μηνός Ιανουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1) Επί εγγράφου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αρ.πρωτ.775/186436/18-11-2016, σχετικά με πρόταση του Δ.Σ. για τις έδρες των επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτ/των (Ταξί).
2) ΄Εγκριση αγοράς ακινήτων για την κατασκευή αντλιοστασίων Δικτύων Αποχέτευσης και ΒΙΟ.ΚΑ. Ευρύτερης Περιοχής Ιστιαίας(σχετ.η 131/2014 Α.Δ.Σ.).
3) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11 β του Ν.4412/2016 για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2017.
4) Επιτροπή παραλαβής Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11 δ του Ν.4412/2016, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2017.
5) Επί αίτησης της Δ.Σ.Κας Μαρίας-Μυρτώς Παπαϊωάννου, σχετικά με παραίτησή της από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
6) Ορισμός Επιτροπών άρθρων 1 (΄Οργανα διενέργειας δημοπρασιών) & 7 (Εκτίμηση εκποιούμενων ακινήτων), του Π. Δ/τος 270/1981 ¨Περί καθορισμού οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων¨.
7) ΄Εγκριση δημοπρασίας παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου εκτός προβολής καταστήματος στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας.
8) «Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως  πολυσύχναστων ή μη, § 1(γ), άρθρο 1, Π. Δ/τος 23/00 και άρθρο 35, αρ. 20 Γ.Κ.Λ., έτους 2016».
9) Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για την λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού.
10) ΄Εγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου, για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο με τον τίτλο ΄΄Συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς-ανταλλαγή καλών πρακτικών και δικτύωση (Βe:in)΄΄ στις 23-27 Ιανουαρίου 2017 και διάθεση πίστωσης για την μετάβαση.
11) ΄Εγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου, για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο με τον τίτλο ΄΄REMEDY – Η φωνή του παρελθόντος – Ανασύροντας μνήμες στην πολυπολιτισμικότητα ΄΄ στις 26-28 Ιανουαρίου 2017 και διάθεση πίστωσης για την μετάβαση.
12) Υποβολή φακέλου για την συνέχιση της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ» στα πλαίσια της Πρόσκλησης 27 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
13) Περί του Τέλους Εναπόθεσης Λυμάτων.
14) Επί της υπ’ αριθμ.279/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα: «Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση ΧΑΛΚΙΣ ΑΤΕΤΕ».
15) Αμοιβή πληρεξούσιας Δικηγόρου Κας Αντιγόνης Κουκά, για δικαστική υπόθεση Δήμου & κ.Ιωάννη Αναγνώστου.
16) Επί της υπ’ αριθμ.2/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα: «Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση αιρετών».
17) Επί της υπ’ αριθμ.3/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα: «Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση  πρώην Δημάρχου κ. Χριστοφή Ζάχου».
18) Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων.
19) ΄Εγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Παναγιώτη Σφακιανού.
20) ΄Εγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Συμεών Τσακιρίδη του Ιωακείμ.
21) ΄Εγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Αποστόλου Μόσχου.
22) Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Κα ΄Αννα Λουκατζίκου)
23) Επί αίτησης της Κας  Χριστίνας Βερούκη, σχετικά με έγκριση οικιστικής καταλληλότητας περιοχής Αγίας Τριάδας Τ.Κ.Γερακιούς της Δ.Ε.Αρτεμισίου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα