Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

35.000 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

« Έγκριση για σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016” και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 3 “Συνεχιζόμενο Πρόγραμμα Απόκτησης Διατηρητέων Κτιρίων” και για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα”» ήταν το θέμα συζήτησης στην έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016.

127.617,97 ευρώ θα λάβει ο Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό μετά τον Δήμο Θεσσαλονίκης μεταξύ άλλων εννέα Δήμων, στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Συνεχιζόμενο Πρόγραμμα Απόκτησης Διατηρητέων Κτιρίων»  και την έγκριση χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2014».

- Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση Κοινοχρήστων Χώρων που προβλέπονται σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική σημασία και των οποίων η εξασφάλιση αποζημίωσης έχει επείγοντα χαρακτήρα, καθώς επίσης και η απόκτηση διατηρητέων κτιρίων που έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική, πολιτισμική και ιστορική σημασία, στο πλαίσιο βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς με βάση τις συνταγματικές προβλέψεις και τις Διεθνείς Συνθήκες (Σύμβαση της Γρανάδας).

35.000 ευρώ θα λάβει ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού, μεταξύ άλλων 150 δικαιούχων Δήμων, από το ίδιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016” του Πράσινου Ταμείου με Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα».

- Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) δεν αποτελούν μια απλή κυκλοφοριακή μελέτη αλλά είναι αποτέλεσμα συστηματικής ανάλυσης και αποτύπωσης της παρούσας και μελλοντικής κατάστασης, σχεδιασμού και αξιολόγησης μέτρων που η ευρωπαϊκή και διεθνής πρακτική προτείνει ως βέλτιστα για κάθε περίπτωση, εφαρμογής νέων πολιτικών, εφαρμογής νέων μορφών συνεργασίας, ανάδειξης νέων πηγών χρηματοδότησης και σωστού και ακριβούς προγραμματισμού. Τα σχέδια αυτά αποσκοπούν να συμβάλλουν στην βελτίωση της κινητικότητας της πόλης με βάση την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης με τελικό στόχο την διασφάλιση της καλύτερης ποιότητας ζωής των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την απόφαση που ψηφίστηκε ομόφωνα από τα 5 παρόντα μέλη, παρουσία του Διευθυντή Πράσινου Ταμείου Γεωργίου Πρωτόπαπα, για την υλοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου θα συσταθούν ειδικοί δεσμευμένοι λογαριασμοί (escrow account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών για τους δύο άξονες προτεραιότητας, 2.059.703,85 ευρώ και 8.991.000,00 ευρώ αντίστοιχα, με δικαιούχους του δήμους των δύο παραρτημάτων που αναφέρει η απόφαση, ενώ η σχετική σύμβαση θα έχει διάρκεια έως 31 Οκτωβρίου 2017.

«Λήψη απόφασης για την υπογραφή της Σύμβασης ∆εσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού Προγράμματος του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ “ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016” “Α.Π. 4 Αστική Βιώσιµη Κινητικότητα” και αποδοχή του τρόπου χρηματοδότησης» θα είναι το 3ο θέμα συζήτησης στην σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιστιαίας - Αιδηψού.

Δείτε στην συνέχεια ολόκληρη την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου που εξασφάλισε το ΙΣΤΙΑΙΑ NEWS…