Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗ ;

«Απευθείας ανάθεση μελέτης αστικής οδού για την κατασκευή ποδηλατόδρομου» ήταν το κατεπείγον, λόγω προθεσμιών, προ ημερησίας θέμα που συζητήθηκε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου την 11η  Ιουλίου 2016.

Το σώμα έγκρινε ομόφωνα την απευθείας ανάθεση της μελέτης «μελέτη αποκατάστασης παραλιακής Δημοτικής οδού Λουτρών Αιδηψού - Αγίου Νικολάου με τη δημιουργία ζώνης ποδηλατόδρομου», στην κ. Δεληδήμου Αικατερίνη του Κωνσταντίνου, Καρακάση 4 Θεσσαλονίκη, Κατηγορία 10 - Τάξη Β΄(Συγκοινωνιακές) και διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα, έναντι του ποσού των 11.000 ευρώ με το Φ.Π.Α. (μικρότερο του 30% της αμοιβής του πτυχίου Α΄Τάξης).

Η μελέτη από την υλοποίηση ενός έργου απέχει, ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβούν οι καταστάσεις του παρελθόντος. Ακολουθεί η σχετική απόφαση, όπως δημοσιεύτηκε στο «Διαύγεια»…