Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΔΗΨΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ

Προς την Γ.Γ.Ι.Φ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Του ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ, νομίμως εκπροσωπουμένου.

Σε απάντηση του από 23-02-2017 mail που αφορά αφίσα του Συλλόγου μας και το οποίο ας σημειωθεί είναι ανυπόγραφο από τον συντάξαντα αυτό, με την οποία αφίσα ανακοινώνεται η συμμετοχή μας στον τριήμερο εορτασμό της αποκριάς, παραθέτουμε και δηλώνουμε τα κάτωθι.
Το περιεχόμενο της εν λόγω αφίσας μεταξύ άλλων κρίνεται από σας ως «σεξιστικό στα όρια της πορνογραφίας… με την παρουσίαση της γυναίκας ως σεξουαλικού αντικειμένου» Όμως, η εν λόγω αφίσα δεν υπολείπεται των λοιπών συγχρόνων εντύπων ψυχαγωγικού χαρακτήρα που απευθύνονται στο ευρύ κοινό και μάλιστα στα πλαίσια του εορτασμού της Αποκριάς. Σε καμία περίπτωση δεν προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τον ρόλο των δύο φίλων αλλά ο τρόπος προβολής της εκδήλωσης διαπνέεται και από την γενική χαλάρωση της διάθεσης των εορταστικών ημερών. Άλλωστε  το καρναβάλι αποτελεί συνέχεια Αρχαϊκών Διονυσιακών εορτών στην σύγχρονη βέβαια εκδοχή του.
Με την παρούσα ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ, ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΣΤΕ στην άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός μας και ΖΗΤΑΜΕ να μας γνωρίσετε το περιεχόμενο καθώς και το ονοματεπώνυμο του καταγγέλλοντος.

Το παρόν να κοινοποιηθεί στον Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού.

ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ 24-02-2017
ΤΟ Δ.Σ του Εμποριοεπαγγελματικού Συλλόγου