Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ«Ο νόμος ορίζει ότι προ ημερησίας διάταξης έρχονται θέματα τα οποία θεωρούνται κατεπείγοντα… Δεν θα έρχομαι εδώ για να πηγαίνω στα δικαστήρια…» ανάφερε μεταξύ άλλων ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Βασίλειος Δημόπουλος, με αφορμή θέμα προ ημερησίας σχετικά με άδεια λαϊκής αγοράς του δημότη κ. Κυριακάκη, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου.

Δείτε το βίντεο...