Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Με δελτίο τύπου με τίτλο «χρηματοδότηση του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού από το Πράσινο Ταμείο» η Δήμαρχος γνωστοποιεί την υλοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (δείτε ΕΔΩ) σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016” “Άξονας Προτεραιότητας 4: Αστική Βιώσιµη Κινητικότητα”.

Το πλήρες κείμενο του δελτίου τύπου έχει ως εξής:
Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ήταν μεταξύ αυτών που έλαβαν έγκριση χρηματοδότησης από το «Πράσινο Ταμείο», στα πλαίσια του ΣΒΑΚ (Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας).
Η εγκριθείσα χρηματοδότηση, ανήλθε στο ποσό των 35.000 €, που κατατέθηκε σε δεσμευμένο λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η σύσταση του λογαριασμού ολοκληρώθηκε μετά τη συνάντηση, που είχε η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού κ. Λίνα Ευσταθίου με τον Πρόεδρο του Ταμείου κ. Κωνσταντίνο Γ. Βαρλαμίτη. Η κ. Ευσταθίου είχε ορισθεί από το Δ.Σ. ως εκπρόσωπος του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Κατά τη συνάντηση αυτή, η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και άλλα θέματα που αφορούν τον Δήμο.

Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (δείτε ΕΔΩ) αναφέρει πως «τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) δεν αποτελούν μια απλή κυκλοφοριακή μελέτη αλλά είναι αποτέλεσμα συστηματικής ανάλυσης και αποτύπωσης της παρούσας και μελλοντικής κατάστασης, σχεδιασμού και αξιολόγησης μέτρων που η ευρωπαϊκή και διεθνής πρακτική προτείνει ως βέλτιστα για κάθε περίπτωση, εφαρμογής νέων πολιτικών, εφαρμογής νέων μορφών συνεργασίας, ανάδειξης νέων πηγών χρηματοδότησης και σωστού και ακριβούς προγραμματισμού. Τα σχέδια αυτά αποσκοπούν να συμβάλλουν στην βελτίωση της κινητικότητας της πόλης με βάση την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης με τελικό στόχο την διασφάλιση της καλύτερης ποιότητας ζωής των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος».