Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

“ΠΡΑΣΙΝΑ” ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
Στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017, συζητήθηκε η «λήψη απόφασης για την υπογραφή της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016” “Άξονας Προτεραιότητας 4: Αστική Βιώσιµη Κινητικότητα” και αποδοχή του τρόπου χρηματοδότησης» όπως είχαμε δημοσιεύσει (δείτε ΕΔΩ) σύμφωνα με την απόφαση (114.9/2016) του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου.

Την εισήγηση του θέματος έκανε η Δήμαρχος κα. Λίνα Ευσταθίου, η οποία εξουσιοδοτήθηκε κατά πλειοψηφία από το σώμα να υπογράψει σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού (ύψους 35.000 ευρώ) του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, χωρίς να γίνει κάποια πρόταση αξιοποίησης της.