Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ένσταση προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κατέθεσε ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Δημόπουλος, ζητώντας να ακυρωθούν οι διαδικασίες της εκλογής τόσο των τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής όσο και της εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ακολουθεί ολόκληρη η ένσταση Δημόπουλου…