Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΗΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του ΣΑΜΕΕ σας καλεί την Κυριακή 12 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία του παραρτήματος του Επιμελητηρίου στην Ιστιαία στην τελετή παράδοσης - παραλαβής επιταγής από τα έσοδα της εκδήλωσης της κοπής της πίτας, με σκοπό την ενίσχυση του Ειδικού Σχολείου Καμαρίων Ιστιαίας.

Με τιμή,
Ο Πρόεδρος
Βασίλειος Ι. Βαρελάς