Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΞΑΝΑ ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προδιαγραφές στις δημοτικές παιδικές χαρές, προκειμένου να λάβουν πιστοποιητικό καταλληλότητας και λειτουργίας (ειδικό σήμα πιστοποίησης) προβλέπει σχετική υπουργική απόφαση, αλλιώς λουκέτο έως ότου συμμορφωθεί.

Για τις εργασίες στις δημοτικές παιδικές χαρές, ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ενημερώνει:
Έτοιμες είναι οι 4 Παιδικές Χαρές στην Ιστιαία, Βασιλικά, Νέο Πύργο και Λουτρά Αιδηψού να περάσουν στα χέρια των παιδιών μας. Οι Παιδικές Χαρές των Δ.Δ. του Δήμου μας, βρίσκονταν εγκαταλειμμένες εδώ και δεκαετίες με αποτέλεσμα να έχουν καταστεί από ακατάλληλες έως επικίνδυνες. Αυτό εξάλλου διαπιστώθηκε και επισήμως από τον τελευταίο έλεγχο των αρμοδίων. Κατόπιν αυτού και παρά τις γνωστές σε όλους οικονομικές δυσχέρειες, με πρωτοβουλία της Δημάρχου κ. Λίνας Ευσταθίου, ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού έχει ήδη επιληφθεί του θέματος. Στόχος του η πλήρης αποκατάσταση και ασφαλής επαναλειτουργία των χώρων διασκέδασης των παιδιών. Έχουν δρομολογηθεί επίσης να παραδοθούν στο άμεσο μέλλον άλλες 5 παιδικές χαρές στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας. Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού παρά τα προβλήματα της εποχής μας και τις κατά καιρούς καταβαλλόμενες μικρόψυχες προσπάθειες παρεμπόδισης του έργου του, δεν θα πάψει να βρίσκεται στρατευμένος στην εξυπηρέτηση των αναγκών του Δημότη.

Να σημειωθεί πως η υπ’ αριθμ. 28492/11-5-2009  (ΦΕΚ Β΄ 931) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» μεταξύ άλλων αναφέρει:

- Ο χώρος που πρόκειται να δημιουργηθεί μία παιδική χαρά πρέπει να συγκεντρώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών:
α) να μην γειτνιάζει με χρήσεις που προκαλούν ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση και με δραστηριότητες που χρησιμοποιούν επικίνδυνα για την υγεία υλικά.
β) να μην γειτνιάζει με δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων. Όταν γειτνιάζει με οδικό ή σιδηροδρομικό δίκτυο που προκαλεί υψηλό θόρυβο, να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ηχοπροοτασίας.
γ) να μην βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από εγκαταστάσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (κεραίες εκπομπής τηλεφωνίας, τηλεόρασης, ραδιοφωνίας) ή πυλώνες υψηλής τάσης κ.λπ.
δ) να μη βρίσκεται δίπλα σε περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους (όπως κατολισθήσεις, κατακριμνήσεις, καταρρεύσεις, εστίες μολύνσεων κ.λπ.).
στ) να μην είναι οπτικά απομονωμένος.
ε) να μην έχει οπτική επαφή με εγκαταστάσεις που μπορούν να βλάψουν την ψυχική υγεία των παιδιών (όπως νεκροταφεία, φυλακές κ.λπ.).
ζ) να υπάρχει άνετη και ασφαλής πρόσβαση (πεζόδρομος, δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόμιο κ.λπ.).

- Ο σχεδιασμός της παιδικής χαράς θα πρέπει κατά το δυνατό να ακολουθεί τις αρχές αειφόρου σχεδιασμού (ηλιακά φωτιστικά , κάδοι ανακύκλωσης για μικρά απορρίμματα, ανακύκλωση του νερού για την άρδευση των φυτών, κ.λπ.).

- Η παιδική χαρά πρέπει να περιβάλλεται από ικανή περίφραξη, φυσική ή τεχνητή, ώστε να είναι λειτουργική και να παρέχεται ασφάλεια στα παιδιά αποτρέποντας κινδύνους και τραυματισμούς καθώς και παγίδευση μερών του σώματός τους. Η περίφραξη δεν πρέπει να απομονώνει οπτικά την παιδική χαρά από τον περιβάλλοντα χώρο.

- Η παιδική χαρά πρέπει να διαθέτει: Είσοδο κοινού με ελάχιστο άνοιγμα 1,00 μ. Στην περίπτωση που προβλέπονται είσοδοι υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, θα χωροθετούνται μακριά από την είσοδο κοινού για λόγους ασφαλείας. Ζώνη όδευσης στο εσωτερικό της, πλάτους 1,50μ. Κατάλληλο και επαρκή φωτισμό. Επαρκή αριθμό καθισμάτων για τους συνοδούς. Βρύση με πόσιμο νερό. Σημεία σκίασης προστατευμένα από τον ήλιο και τη βροχή προκειμένου για παιδικές χαρές άνω των 400 τμ. Εξωτερικές και εσωτερικές προσβάσεις για ΑΜΕΑ. Καλάθια απορριμμάτων. Σύστημα αποτροπής εισόδου ζώων συντροφιάς. Ζώνες πρασίνου.

- Πινακίδα εισόδου η οποία φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς και τις εξής τουλάχιστον πληροφορίες: Διάγραμμα διάταξης εξοπλισμού της παιδικής χαράς (στην περίπτωση που είναι μεγάλη). Απαγόρευση εισόδου σε άτομα που δεν συνοδεύουν παιδί. Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους − συνοδούς ατόμων με αναπηρία. Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά. Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο λειτουργίας της παιδικής χαράς. Πληροφόρηση για τον τρόπο υποβολής παραπόνων. Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας. Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς.

- Οι παιδικές χαρές, ανάλογα με την έκταση που καταλαμβάνουν, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες με τα εξής χαρακτηριστικά:
α. Παιδικές χαρές μέχρι 400μ2, σχεδιασμένες κυρίως για μια ή δύο ηλικιακές ομάδες χρηστών. Στην παιδική χαρά της κατηγορίας αυτής εγκαθίστανται τρεις τουλάχιστον τύποι εξοπλισμού ή ένα «συγκρότημα» που ισοδυναμεί με τουλάχιστον δύο αυτόνομα όργανα.
β. Παιδικές χαρές άνω των 400μ2, σχεδιασμένες για δύο ή περισσότερες ηλικιακές ομάδες χρηστών. Στην παιδική χαρά της κατηγορίας αυτής, εγκαθίστανται πέντε τουλάχιστον τύποι εξοπλισμού ή δύο τουλάχιστον «συγκροτήματα» ή συνδυασμός αυτών. Παιδικές χαρές άνω των 800 μ2 μπορούν να διαθέτουν διακριτές περιοχές κατάλληλες για τροχήλατα και ομαδικά παιχνίδια.

- Στην παιδική χαρά δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. Ειδικότερα:
α) Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι.
β) Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να έχουν ελεχθεί, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ71 (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μη γίνεται χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κ.λπ.).
γ) Τα όργανα και οι κατασκευές πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176.
δ) Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1177.