Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

«ΘΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ»

«Θα δηλητηριάσουμε το νερό του χωριού» είναι η απειλή κατοίκου του Ταξιάρχη (Μουρσαλί) προκειμένου να γίνει δεκτό αίτημα του σχετικά με απόφαση της δικαιοσύνης, σύμφωνα με αναφορές φοβισμένων κατοίκων του οικισμού στο ΙΣΤΙΑΙΑ NEWS. Σχετικά έχει ενημερωθεί και το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής...

Την στιγμή που ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει (και πολλές φορές και να κάνει) τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι:

- Πόσο εύκολα μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στο υδραγωγείο και το δίκτυο ύδρευσης μιας πόλης ή οικισμού;
- Υπάρχουν κατάλληλα συστήματα προστασίας, όπως κάμερες ασφαλείας ή σύστημα ειδοποίησης παραβίασης των δεξαμενών;
- Είναι ασφαλισμένες κατάλληλα με σύγχρονα μέσα οι είσοδοι των δεξαμενών;