Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

E-LEARNING ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ

Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ εντός έξι μηνών από την σύστασή του, δημιούργησε και έθεσε σε λειτουργία την επίσημη ιστοσελίδα και εν συνεχεία την ηλεκτρονική πλατφόρμα «e-Class» (τηλεεκπαίδευση με σύγχρονη και ασύγχρονη μορφή), προκειμένου, - μέσω των πολυποίκιλων δυνατοτήτων και ‘εργαλείων’ των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας και του διαδικτύου-, να διευκολυνθεί και να αναβαθμιστεί, το επίπεδο της παρεχόμενης κατάρτισης, με απώτερο τελικό στόχο, τη διεύρυνση και επικαιροποποίηση γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων των Εκπαιδευτών και Σπουδαστών.

Η πλατφόρμα e-learning του Δ.Ι.Ε.Κ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ, συναντάται απ’ ευθείας στον ιστότοπο: http://iek-istiaias.eyv.sch.gr/openeclass ή μέσω του banner (αριστερά επάνω) στον επίσημο ιστότοπο του Δ.Ι.Ε.Κ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ: http://iek-istiaias.eyv.sch.gr (- ο οποίος ετέθη σε λειτουργία κατά το πρώτο τρίμηνο του χειμερινού εξαμήνου 2016 -).
Η πλατφόρμα e-Class, όπως έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί στο Δ.Ι.Ε.Κ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ, είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων, το οποίο κυρίως αξιοποιείται από τα Α.Ε.Ι και τα Α.Τ.Ε.Ι. της χώρας. Η συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι ‘φιλική’ στους χρήστες του διαδικτύου και παρέχει πλήθος εκπαιδευτικών εργαλείων : διακριτές μορφές μαθημάτων, διαχείριση μαθησιακού περιεχομένου, εργαλεία αξιολόγησης και ανατροφοδότησης, ενημέρωσης-επικοινωνίας-συνεργασίας διδασκόντων και καταρτιζομένων, ελέγχου απουσιών, καθώς και υποστήριξη επιμορφωτικών δράσεων σύγχρονης και ασύγχρονης μορφής κ.α., τα οποία συνεπικουρούν άκρως εποικοδομητικά την εκπαιδευτική διαδικασία.
Τη δημιουργία και υποστήριξη της ιστοσελίδας και της πλατφόρμας e-Class, έχουν κατά κύριο λόγο αναλάβει ο Εκπαιδευτής του Δ.ΙΕΚ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ κ. Φωτερής Νικόλαος και η Δ/ντρια του Δ.ΙΕΚ κ. Τριανταφύλλου Σοφία, με την ήδη ενεργή συμμετοχή της Υποδιευθύντριας κ. Παναγιωτοπούλου Ειρήνης και των Εκπαιδευτών και Σπουδαστών μας.
Επιπροσθέτως είναι προφανές ότι, - ακολουθώντας και εναρμονίζοντας τις επίκαιρες απαιτήσεις της εποχής μας με τις δυνατότητες των πολυμέσων και του διαδικτύου-, η ‘τρέχουσα’ πλατφόρμα e-Class, δύναται να συμβάλλει ουσιωδώς στην αναβάθμιση και καίρια ενδυνάμωση της ποιότητας των Δωρεάν παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών της Δομής μας.