Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α.Ε. ΙΣΤΙΑΙΑΣ

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Α.Ε. Ιστιαίας που έγινε στις 07-06-2017 αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

1) Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 18-06-2017 και από ώρα 11:00-14:00 στο κατάστημα του Εμποροεπαγγελματικού Επιμελητηρίου Ευβοίας στην Ιστιαία.
2) Αιτήσεις υποψηφιοτήτων γίνονται δεκτές για το Δ.Σ. μέχρι την Τετάρτη 14-06-2017.
3) Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι οπαδοί και φίλοι της ομάδος πληρώνοντας το ποσό των 10,00€ κατά την ψηφοφορία.

Ο Γραμματέας της γενικής συνέλευσης, Γεώργιος Ανανίας.
Ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης, Βασίλειος Δημόπουλος.