Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: "ΑΡΚΕΤΑ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙΤΕ"

Σήμερα 10-06-2017 περιήλθε σε γνώση μου το υπ’αρίθμ. Πρωτ. 7605/08-06-2017 έγγραφο του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού με αποδέκτη την δημοτική σύμβουλο κ. Άννα Λουκατζίκου και υπογραφόμενο από την κ. Κούκουζα Δελχά Αγγελική δημοτική σύμβουλο του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού. Στο προαναφερόμενο έγγραφο έχω να παρατηρήσω τα παρακάτω:
1) Με ποιο δικαίωμα η κ. Κούκουζα Δελχά εμφανίζεται και υπογράφει ως Πρόεδρος της Δ.Η.Κ.Ε.Ι.Α. χρησιμοποιώντας την στρόγγυλη σφραγίδα του Δήμου καθώς και το γενικό πρωτόκολλο του Δήμου από την στιγμή που η υπ’αρίθμ 96/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιστιαίας Αιδηψού κατά το άρθρο 224 του Ν3852/2010 δεν μπορεί να είναι εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 228 του Ν3852/2010 από την στιγμή που η κ. Λουκατζίκου έχει κάνει χρήση του άρθρου αυτού.
2) Συγκεκριμένα, κατά της αποφάσεως έχει προσφύγει η κ. Άννα Λουκατζίκου σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν3852/2010 ζητώντας την ακύρωση της υπ’αρίθμ. 96/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Ιστιαίας Αιδηψού που αναρτήθηκε στις 02-06-2017 στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Παράλληλα δε με το ίδιο δικόγραφο έχει υποβάλει και αίτημα ενώπιον του ελεγκτή νομιμότητας περί χορηγήσεως αναστολής εκτελέσεως της προσβαλλόμενης πράξης (96/2017) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 228 του Ν3852/2010.
3) Άρα ως προς τι η πρόσκληση για παράδοση βιβλίου εισερχομένων από την στιγμή που η διαδικασία της εκλογής της κ. Κούκουζα Δελχά δεν έχει ελεγχθεί από τον ελεγκτή νομιμότητας.
Επειδή όλα αυτά καταρρακώνουν και έχουν διαλύσει την όλη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου ( χρησιμοποίηση της στρόγγυλης σφραγίδας του Δήμου από άτομο μη νόμιμο, που και εάν ήταν νόμιμο έπρεπε να χρησιμοποιεί την σφραγίδα της Δ.Η.Κ.Ε.Ι.Α. )
Επειδή στην παρούσα φάση νόμιμα μπορεί να λειτουργεί η Δ.Η.Κ.Ε.Ι.Α. με την προηγούμενη εναπομείνασα διοίκηση προεδρεύοντος βάση του καταστατικού του Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου και κάθε άλλη πράξη είναι παράνομη και δεν παρακωλύεται η λειτουργία αυτής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Θα πρέπει η κ. Δήμαρχος να επιληφθεί του θέματος ώστε η λειτουργία του Δήμου σε τέτοιου είδους πράξεις πριν βγουν στον αέρα με έγγραφα κλπ να είναι σύννομος, ( άλλωστε ο Δήμος διαθέτει νομικούς συμβούλους, εκτός και αν ορισμένοι δεν τους ρωτούν και αρκούνται στις μεταπτυχιακές τους σπουδές και ενεργούν με δική τους πρωτοβουλία διασύροντας τον Δήμο δημόσια ). Επιφυλάσσομαι για την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.

ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙΤΕ

ΙΣΤΙΑΙΑ 10-06-2017

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ