Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε. ΙΣΤΙΑΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Του μέλους της Α.Ε. ΙΣΤΙΑΙΑΣ Βασίλη Δημόπουλου.

     Με το μήνυμά μου αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω την αόριστη και κατάπτεστη συμπεριφορά που έντεχνα και σκόπιμα δημιούργησε ο Πρόεδρος της Α.Ε. ΙΣΤΙΑΙΑΣ κ. Αναγνώστου κατά την χθεσινή έκτακτη Γενική Συνέλευση της ομάδας, συκοφαντώντας και παραπληροφορώντας τα παρευρισκόμενα μέλη στην παράνομη έκτακτη Γενική Συνέλευση την προσωπικότητά μου και γενικά αξιοπρέπειά μου.
     Θεωρώ και εξηγώ το παράνομο της Γενικής Συνέλευσης διότι σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του καταστατικού της ομάδας η έκτακτη ή τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα με έγγραφη πρόσκληση των μελών, στην οποία αναφέρονται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς επίσης και η αναφορά ότι αν δεν γίνει απαρτία η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε άλλη ορισμένη ημερομηνία. Ως εκ τούτου αφού στην πρόσκληση δεν αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης η γενική συνέλευση είναι άκυρος.
     Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του καταστατικού της Α.Ε. ΙΣΤΙΑΙΑΣ το διοικητικό συμβούλιο της ομάδας μπορεί να επιβάλλει τις παρακάτω ποινές στα μέλη του συλλόγου που παραβαίνουν τις καταστατικές αρχές.
α) της έγγραφης παρατήρησης
β) της αυστηρής έγγραφης επίπληξης
γ) της απαγόρευσης εισόδου στους αθλητικούς και λοιπούς χώρου του συλλόγου για ένα χρόνο
δ) της οριστικής διαγραφής
Η απόφαση αυτή του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να κριθεί και να επικυρωθεί από τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση. Κανένα από τα παραπάνω μέλη του συλλόγου δεν τιμωρείται δίχως προηγουμένως να απολογηθεί αφού κλητευχθεί νόμιμα από το Δ.Σ. και σε προθεσμία πέντε ημερών.
     Και στο σημείο αυτό ερωτώ. Με ποιο δικαίωμα ορίσθηκε πρόεδρος και γενικός γραμματέας της γενικής συνέλευσης η οποία συγκλήθηκε παράτυπα; Με ποιο δικαίωμα καταστρατηγήθηκε το άρθρο 22 παρ. 1 του καταστατικού και επέτρεψε ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης και εισήγαγε το θέμα περί διαγραφής μου στον κ. Ιωάννη Αναγνώστου χωρίς προηγούμενη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και δίχως προηγουμένως να έχω απολογηθεί στο όργανο αυτό;
     Και τώρα επί της ουσίας: Αγαπητοί φίλαθλοι και συντοπίτες ακόμη και σε εσάς που από πληροφορίες που έχω 51 στον αριθμό περίπου σηκώσατε το χέρι σας διανατάσεως και ψηφίσατε προκειμένου να διαγραφώ κατά παράνομο τρόπο από την Α.Ε. ΙΣΤΙΑΙΑΣ για το οποίο και αδιαφορώ πλήρως και να με στοχεύσετε και να μειώσετε την προσωπικότητά μου έντεχνα και σκόπιμα όπως σας το σερβίρισε εν απουσία μου ο κ. Αναγνώστου και ευρέως διαδίδεται σήμερα στο φίλαθλο κοινό και γενικότερα στην κοινωνία.
    Αν ενθυμίστε στις 07-06-2017 συνήλθαν τα μέλη της Α.Ε. ΙΣΤΙΑΙΑΣ σε γενική συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης το μέλλον της ομάδας και προκήρυξη εκλογών. Στην συνέλευση αυτή με πρόταση του κ. Αναγνώστου ομόφωνα το σώμα ενέκρινε την εισήγησή του να είμαι πρόεδρος της γενικής συνέλευσης. Όντως στις 18-06-2017 έγιναν οι αρχαιρεσίες και βγήκε το νέο διοικητικό συμβούλιο στο οποίο είμαι δεύτερος επιλαχόν. Την επομένη όλων αυτών των διαδικασιών παρέδωσα όλα τα πρακτικά και τα σχετικά έγγραφα καθώς και τα χρήματα των εκλογών στον πλειοψηφίσαντα κ. Αναγνώστου παρουσία και του γραμματέα της συνέλευσης κ. Ανανία.
     Άρα μέχρι την Δευτέρα 19-06-2017 όλα μέλι γάλα με τον κ. Αναγνώστου. Πριν τις εκλογές όμως ( έτσι για να μαθαίνεται η αλήθεια ) ο κ. Αναγνώστου μου διαβίβασε ένα έγγραφο με συνεργάτη του γραφείου του οικονομικής φύσεως για την ομάδα προκειμένου να γνωμοδοτήσω και να του πω την άποψή μου. Το έγγραφο αυτό και την άποψή μου προκειμένου να μην διαταράξω το κλίμα των εκλογών και προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος δεν το ανακοίνωσα καθόλου, παρά την ημέρα της παραδόσεως στον κ. Αναγνώστου του έδωσα τις απαντήσεις μου για την σοβαρότητα του οικονομικού αυτού θέματος, γιατί περί τέτοιου πρόκειται και που άπτεται πειθαρχικών και κολασίμων ποινικών πράξεων που έχουν συμβεί στην ομάδα. Του τόνισα δε ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να συνεργαστώ και να γίνω συνοδοιπόρος τέτοιων πράξεων που επιφέρουν συνυπευθυνότητα και άλλων παραγόντων και φορέων του χώρου και ιεραρχικά ελεγχομένων αρχών του σωματείου. Επί του προκειμένου ο κ. Αναγνώστου μου έδωσε κάποιες απαντήσεις και μου συνέστησε να μην ασχολούμαι με το θέμα αυτό άλλος θα με συμμορφώσει κατά το δικό του γνωστό τρόπο. Στην συνέχεια δέχθηκε την παρέμβαση του αρμόδιου φορέα στον οποίο απευθύνθηκα για να του γίνουν οι ανάλογες συστάσεις περί συμμορφώσεώς του στην συμπεριφορά του απέναντί μου και έλαβε γνώση.
     Επειδή έπειτα από αυτά τα προαναφερόμενα και περιμένοντας να δω και να ακούσω στο διαδίκτυο τα ακριβώς λεγόμενά του στην γενική συνέλευση κατά του προσώπου μου, επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου τόσον κατά του ιδίου, όσο και κατά των υπολοίπων μελών του διοικητικού συμβουλίου και του προέδρου της γενικής συνελεύσεως, στο να επιτρέψουν τον διασυρμό μου και την διαγραφή μου από μέλος της Α.Ε. ΙΣΤΙΑΙΑΣ.
     Σε αυτό τον τόπο δεν πρέπει να περισσεύει  κανείς από την συμμετοχή του στα κοινά και συγκεκριμένα στην βοήθεια από κάθε μεριά της ομάδος διότι το ένα χέρι νίβει το άλλο και τα δυο το πρόσωπο κατά την λαϊκή παροιμία. Και κάποιοι που θέλουν να κάνουν τους ηγήτορες να βάλουν καλά στο μυαλό τους ότι ο μοναρχισμός έχει πεθάνει από χρόνια και κυριαρχεί η δημοκρατία σε όλους τους τομείς και να σταματήσουν την πολιτική της σουπιάς. Και ξέρεται τι κάνει η σουπιά, μόλις δει τα ζόρια αμολάει μελάνι…….
    Είμαι στην διάθεση να δώσω οποιαδήποτε στοιχεία μου ζητηθούν οποιουδήποτε φιλάθλου, φορέα, προϊσταμένης αρχής που ελέγχει το σωματείο και προκαλώ τον κ. Αναγνώστου, που μέχρι σήμερα έχω καταγγείλει όλες αυτές τις παρατυπίες και τα διαχειριστικά έκτροπα που ήρθαν σε γνώση μου και που στην γενική συνέλευση επαγγέλετο.


ΙΣΤΙΑΙΑ 18-07-2017
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ