Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΝΑΥΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΥΚΙ

Κατά τη διενέργεια ελέγχου από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Πευκίου, βραδινές ώρες χθες, στο ιδιωτικό πλοίο αναψυχής “ONIROS” σημαίας Γαλλίας, το οποίο βρισκόταν στο λιμένα Ωρεών Ευβοίας, διαπιστώθηκε ότι τελούσε υπό καθεστώς παράνομης ναύλωσης  κατά παράβαση του άρθρου 10 του Νόμου 4256/2014, σε συνδυασμό με το άρθρο 414 του Π.Κ.

Το ανωτέρω πλοίο εκτελούσε πλου με τόπο επιβίβασης και τελικής αποβίβασης εντός της ελληνικής επικράτειας, χωρίς το πλοίο να διαθέτει την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.

Ειδικότερα, ο Πλοιοκτήτης-Κυβερνήτης του “ONIROS” είχε ναυλώσει το πλοίο σε τέσσερις (04) αλλοδαπούς, για το χρονικό διάστημα από 30/07/2017 έως 04/08/2017, έναντι του ποσού των δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (2.800€), χωρίς να έχει συνάψει και υπογράψει ναυλοσύμφωνο με τους επιβαίνοντες όπως προβλέπεται, ενώ είχε ως λιμένα επιβίβασης και αποβίβασης τους Ωρεούς Ευβοίας.

Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Πευκίου του Λιμεναρχείου Αιδηψού που διενεργεί την προανάκριση κινήθηκε παράλληλα και η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά του πλοιοκτήτη και κυβερνήτη του πλοίου.