Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την μη πληρωμή τελών κυκλοφορίας δημοτικών οχημάτων για το έτος 2018, με αποτέλεσμα την εκτός χρονικών ορίων πληρωμή τους και την καταβολή ανάλογων προσαυξήσεων, ζήτησε η Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού Λίνα Ευσταθίου.

Η κα. Ευσταθίου στα δύο έγγραφα, το με Α.Π. 121-24/1/2018 προς τον αναπληρωτή διευθυντή των οικονομικών υπηρεσιών και το με Α.Π. 122-24/1/2018 προς την προϊσταμένη του τμήματος προϋπολογισμού - λογιστηρίου - προμηθειών, αναφέρει:

Κατόπιν προφορικής ενημέρωσης μου και του με Α.Π. 246-10/1/2018 έγγραφο του αναπληρωτή ταμία αναφορικά με την μη πληρωμή τελών κυκλοφορίας δημοτικών οχημάτων για το έτος 2018 και προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτό έχει τυχόν τελεσθεί, σύμφωνα με το άρθρο 125 παράγραφος 1 του νόμου 2528-2018, παρακαλώ όπως εντός πέντε ημερών με ενημερώσετε εγγράφως, με την προσκόμιση των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων, για τους λόγους μη πληρωμής καθώς και τα πρόσωπα που τυχόν ευθύνονται.

Ακολουθεί το χρηματικό ένταλμα πληρωμής των προσαυξήσεων τελών κυκλοφορίας (8.065 ευρώ)...