Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΥΒΟΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

Με επιστολή στο ΙΣΤΙΑΙΑ NEWS απαντά ο πρόεδρος του Τοπικού Τμήματος Ιστιαίας της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών, κ. Αλέξανδρος Καλέμης, σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα τοπικής ιστοσελίδας ενημέρωσης με τίτλο “εμποδίστηκε με εξώδικο η ανασύσταση του Τ.Τ. Ιστιαίας της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών” κάνοντας λόγο για “σκόπιμη συκοφάντηση”, ζητώντας “άμεση ανασκευή της είδησης”.


Το πλήρες κείμενο της επιστολής του προέδρου του Τοπικού Τμήματος Ιστιαίας της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών έχει ως εξής:

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε πως στην ενημερωτική ιστοσελίδα της κ. Π. Ντελκή, δημοσιεύθηκε είδηση με τίτλο «Εμποδίστηκε με εξώδικο η ανασύσταση του Τ.Τ. Ιστιαίας της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών».
Χωρίς επιθυμία σχολιασμού παρακαλούμε την κ. Ντελκή σε άμεση ανασκευή της είδησης, καθότι η ανασύσταση του Τ.Τ. Ιστιαίας ουδέποτε σταμάτησε. Η ανασύσταση θα γίνει και μάλιστα με πολύ ευνοϊκές προοπτικές και πολλά νέα μέλη. Θα γίνει όμως με τον σωστό τρόπο, στον σωστό χρόνο και από τους νόμιμα εντεταλμένους ανθρώπους γι αυτό το έργο. Αυτή είναι η επιθυμία τόσο του Τοπικού Τμήματος, όσο και του Κεντρικού Δ.Σ. της Εταιρείας.
Παράλληλα παρακαλούμε την κ. Ντελκή, ως μέλος της Ε.Ε.Σ. και ως οπαδός της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, να βοηθήσει στην διάψευση των κακόβουλων φημών, που εδώ και λίγο καιρό διασπείρονται περί δήθεν διαγραφής του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Τ.Τ. Ιστιαίας από μέλη της Εταιρείας. Μια διαγραφή που φυσικά ποτέ δεν έγινε και ως εκ τούτου η φήμη της μόνο ως σκόπιμη συκοφάντηση μπορεί να θεωρηθεί.
Η Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών και η μεγάλη ιστορία της  αποτελούν το πολύτιμο πνευματικό θησαυροφυλάκιο  της Εύβοιας, που την παρούσα χρονική στιγμή αποτελεί το καλλίτερο εργαλείο για την τοπική μας ανάπτυξη. Πληροφορούμε λοιπόν ενημερωτικά, πως ο Πρόεδρος της και το Κεντρικό Δ.Σ. δεν συνηθίζουν να διαγράφουν ελαφρά τη καρδία και άνευ σοβαρών λόγων τα μέλη της και μάλιστα τους επικεφαλής των Τοπικών Τμημάτων.
Με το σκεπτικό αυτό η Ε.Ε.Σ. δεν διώχνει, παρά μόνο δέχεται ως μέλη της όσους έχουν την διάθεση να την βοηθήσουν ειλικρινώς και ανιδιοτελώς. Από το ίδιο πνεύμα διακατέχεται φυσικά και το Τ.Τ. Ιστιαίας, το οποίο θα προχωρήσει στην ανασύσταση και ανανέωση του,  χωρίς καμιά ακύρωση  αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα από υποψήφια μέλη. Απλά θα υπάρξει χρόνος μέχρι το Φθινόπωρο του 2018 έτσι ώστε και περισσότερες αιτήσεις να υπάρξουν και κυρίως μεθοδικότερη ενημέρωση της τοπικής μας κοινωνίας για την αληθινή ταυτότητα και τους σκοπούς της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Τ.Τ. Ιστιαίας της Ε.Ε.Σ. 
Αλέξανδρος Καλέμης
Ο Αντιπρόεδρος του Τ.Τ. Ιστιαίας της Ε.Ε.Σ.
Δημήτριος Γιάγκος


Το πλήρες κείμενο του εξώδικου του Τοπικού Τμήματος Ιστιαίας της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών προς τον Πρόεδρο της κ. Χαράλαμπο Φαράντο έχει ως εξής:
Μετά την απαράδεκτη και απαξιωτική, εις βάρος του Τ.Τ. Ιστιαίας και των προσώπων μας, τακτική σας και παρά τις ευγενικές μας επισημάνσεις και εξηγήσεις μέσω των επιστολών μας, βρισκόμαστε στην ανάγκη να απευθυνθούμε με αυτόν τον τρόπο, διαμαρτυρόμενοι προς τον κ. Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Ε.Ε.Σ. Επιφυλασσόμαστε δε για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματος μας, προς αποκατάσταση της βάναυσα θιγείσας υπόληψης μας.
Σας υπενθυμίζουμε πως εντελώς αυθαίρετα και αυταρχικά χωρίς ουδεμία προειδοποίηση και εν απουσία μας, λάβατε απόφαση να καταστήσετε το Τ.Τ. Ιστιαίας αδρανές, καταστρατηγώντας το άρ.12 του Κανονισμού Λειτουργίας Τοπικών Τμημάτων, το οποίο αναφέρεται για τον τρόπο και τον χρόνο, που ένα Τ.Τ. δύναται να χαρακτηριστεί ως ανενεργό από το Κεντρικό Δ.Σ.
Επ’ αυτού σας παραπέμπουμε σε ανάγνωση του άρθρου 12 από όπου θα διαπιστώσετε πως στην χειρότερη των περιπτώσεων ένα Τ. Τμήμα, κρίνεται ανενεργό μετά την παρέλευση τριετίας από την λήξη της τελευταίας (τριετούς) προελθούσης από αρχαιρεσίες, θητείας του. Στην προκειμένη περίπτωση το Τ.Τ. Ιστιαίας μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες και ορισμένες διαδικασίες να κριθεί ανενεργό από το Συμβούλιό σας, μετά τον Μάιο του 2019 με το δεδομένο πως οι τελευταίες αρχαιρεσίες έγιναν τον Μάιο του 2013.
Παρόλα ταύτα, παραβλέποντας το άρθρο 12 του Κανονισμού Λειτουργίας Τοπικών Τμημάτων, συντάξατε και μας αποστείλατε μία απόφαση με ανυπόστατα επιχειρήματα, επικαλούμενοι τα άρθρα 2 και 16 του καταστατικού της Ε.Ε.Σ., τα οποία περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας των τοπικών τμημάτων.
Και σε αυτή την περίπτωση όμως τα περισσότερα των επιχειρημάτων σας είναι αβάσιμα αφού:
    1. Το Τ.Τ. Ιστιαίας με όσα οικονομικώς ενήμερα μέλη του απέμειναν (λόγω της τρέχουσας δύσκολης οικονομικής συγκυρίας) συνεδριάζει σχεδόν κάθε μήνα και προβαίνει σε ενέργειες, σύμφωνα με το πνεύμα και τους σκοπούς της Ε.Ε.Σ.
    2. Κατά την τελευταία θητεία, λόγω ελλιπούς στελέχωσης, το Δ.Σ. του Τ.Τ. Ιστιαίας στέκεται στην ουσία, παραβλέποντας γραφειοκρατικές διαδικασίες και ενημερώνοντας επιμελώς μόνο τα βιβλία του Ταμείου του, τα οποία θεωρεί και ως τα πλέον σημαντικά. Η επικοινωνία επίσης μεταξύ του τέως Προέδρου του Τ.Τ. Ιστιαίας και του Προέδρου της Ε.Ε.Σ. μπορεί να μην ήταν τακτική, ήταν όμως μέχρι τις αρχές του 2017 υπαρκτή, δεόντως φιλική και ενημερωτική σε ότι αφορά την εισπρακτική δυσπραγία του τμήματος, η οποία οδήγησε στην παραίτηση του προηγούμενου προέδρου κ. Α. Καλέμη και ανάληψη καθηκόντων από τον κ. Δ. Γιάγκο.
    3. Ως προς το επιχείρημα πως το Τ.Τ. Ιστιαίας δεν συμπαρίσταται σε ενέργειες του Κεντρικού Δ.Σ. έχουμε να απαντήσουμε πως διατηρούμε το δικαίωμα να μη συμφωνήσουμε σε προτάσεις του Κεντρικού Δ.Σ., οι οποίες κατά την άποψή μας μπορεί να προκαλέσουν συγκρούσεις στην τοπική κοινωνία και άνευ ουσιαστικού λόγου αντιπαραθέσεις. Ενδεικτικά παραδείγματα οι προτάσεις του κ. Προέδρου για κατεδάφιση στεγάστρου (εγκεκριμένου από τον Μητροπολίτη) σε ναό που χαρακτηρίζεται ως Βυζαντινό Μνημείο, και οι επικρίσεις απόψεων μιας νέας ερευνήτριας πάνω σε θέματα παραδοσιακής ενδυματολογίας. Πέραν αυτών η σύγκλιση του Τ.Τ. Ιστιαίας προς το πρόγραμμα του Κεντρικού Δ.Σ. ήταν υποδειγματική.
    4. Παρά την οικονομική δυσχέρεια και με προσωπικές ενέργειες σε ορισμένες περιπτώσεις, το Τ.Τ. Ιστιαίας κατά το διάστημα 2013-2017 οργάνωσε αρκετές εκδηλώσεις και έκανε αντίστοιχες παρεμβάσεις σε φορείς, διαψεύδοντας τον ισχυρισμό της απόφασής σας περί μη οργάνωσης εκδηλώσεων και της ως εκ τούτου απραξίας του Τ.Τ. Ιστιαίας. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε μερικές από τις εκδηλώσεις και παρεμβάσεις μας κατά το διάστημα 2013-2017:
α)  Διοργάνωση του Φεστιβάλ Φωνητικών Σχημάτων, που άρχισε ως τοπικό και εξελίχθηκε από εφέτος σε Πανελλήνιο. Τα φεστιβάλ που έχουν διοργανωθεί από το Τ.Τ. μετά το 2013 είναι: Μάιος 2014, Μάιος 2015, Μάιος 2016 και Μάιος 2017. Με παρέμβαση του Τ.Τ. Ιστιαίας της Ε.Ε.Σ. το φεστιβάλ από εφέτος έγινε θεσμός και ανέλαβε την οργάνωσή του από εδώ και εντεύθεν ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού.
β) Διάλεξη στην Ιστιαία περί Ελληνικής Γλώσσας από τον γνωστό Ευβοέα πανεπιστημιακό γιατρό κ. Αλέξανδρο Σφακιανό (Μάιος 2016).
γ) Διάλεξη με προβολή εικόνων στον Άγιο Γεώργιο Λιχάδος από τον πρώην Πρόεδρο του Τ.Τ. κ. Αλέξανδρο Καλέμη με θέμα την τοπική ιστορία της Λιχάδας από τα χρόνια της Μυθολογίας μέχρι τις μέρες μας. Η εκδήλωση έγινε στον κατάμεστο περίβολο του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Γεωργίου Λιχάδος, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού τον Αύγουστο του 2016.
δ) Παρέμβαση του Τ.Τ. και δρομολόγηση από τον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού της μετονομασίας της κεντρικής πλατείας Ιστιαίας σε Πλατεία Ιστιαίων Ιερομνημόνων και κατασκευής μνημείου με αναφορά ονομάτων τους.
ε) Παρέμβαση του Τ.Τ. στον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού προς διάσωση του γλυπτού έργου του γνωστού γλύπτη Λαμέρα, που επί δεκαετίες κοσμούσε το σιντριβάνι  της πλατείας Ιστιαίας.
Πέραν όμως της αστήρικτης και εντελώς παράτυπης απόφασής σας, που μας ανακοινώθηκε πολύ μετά από την εν απουσία μας λήψη της, προχωρήσατε αυθαίρετα σε ενέργειες απαξιωτικές και προσβλητικές εναντίον των μοναδικών ενεργών και νόμιμων μελών του Τ.Τ. Ιστιαίας, τα οποία επιμελώς έχουν εξοφλήσει τις ετήσιες συνδρομές τους. Οι ενέργειες αυτές αφορούν την αυθαίρετη και παράτυπη ανάθεση, από τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Σ. κ. Χ. Φαράντο, διερεύνησης προς ανασύσταση του Τμήματος σε μέλος μη ενήμερο οικονομικά και εν δυνάμει διαγεγραμμένο.
Πέραν όμως της ακατανόητης και περίεργης αυτής ανάθεσης, που αποτελεί προσβολή προς την υπόληψη και αξιοπρέπεια των νομίμων μελών του Τ.Τ. Ιστιαίας, υπήρξε και συκοφαντική εκστρατεία εναντίον τους, υπό την μορφή διασποράς κακόβουλων φημών, που άλλοτε θέλουν το Τ.Τ. Ιστιαίας και τα στελέχη του να υπονομεύουν το Κεντρικό Δ.Σ. της Ε.Ε.Σ. και άλλοτε τα ίδια στελέχη να φέρονται ότι δεν διατηρούν Βιβλίο Ταμείου, με όσα επακόλουθα μπορεί να υπονοηθούν από την εξοργιστική αυτή φήμη.
Κατόπιν αυτών θεωρούμε επιβεβλημένη την λήψη εκ μέρους σας των ακόλουθων μέτρων.
    1. Άμεση διακοπή των διερευνητικών ενεργειών για ανασύσταση του τμήματος από την παράτυπη επιτροπή και ανάθεση αυτού του καθήκοντος αυτού στο νόμιμο Πρόεδρο του Τ.Τ. Ιστιαίας κ. Δημήτριο Γιάγκο, ομόφωνα αποδεκτό για το έργο αυτό από την τοπική κοινωνία.
    2. Γραπτές επίσημες διαψεύσεις, καθώς και οριστική διαγραφή από την Ε.Ε.Σ. των υπευθύνων για την διασπορά των συκοφαντικών σε βάρος μας φημών, που αποτελούν ποινικό αδίκημα και σπιλώνουν κατάφορα το κύρος και την ιστορία του Κεντρικού Συμβουλίου της Ε.Ε.Σ.
    3. Γραπτή ανασκευή των απαξιωτικών και αβάσιμων χαρακτηρισμών  της επίμαχης απόφασής σας προς αποκατάσταση της πληγείσας υπόληψης μας.
Σε αντίθετη περίπτωση επιφυλασσόμαστε για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματος μας, προς διαφύλαξη του κύρους μας και της στοιχειώδους αξιοπρέπειας μας.