Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟ

Η Προϊσταμένη του τμήματος προϋπολογισμού - λογιστηρίου - προμηθειών Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού απαντά εγγράφως στο αίτημα της Δημάρχου (δείτε ΕΔΩ) με θέμα “διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την μη πληρωμή τελών κυκλοφορίας δημοτικών οχημάτων για το έτος 2018” εντός χρονικών ορίων που ζητήθηκαν νόμιμα.

“Πιστεύω ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου παράπτωμα” καταλήγει το κείμενο, αναφέροντας μεταξύ άλλων “στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου προέβην σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, παρόλο που ήμουν σε κανονική άδεια (προσήλθα άμεσα στην Υπηρεσία μόλις ενημερώθηκα) και παρέμεινα για την διεκπεραίωση των απαιτούμενων ενεργειών πέραν του κανονικού ωραρίου”.
                                                                                 

Το πλήρες κείμενο του εγγράφου, με Α.Π. 1075-2/2/2018, έχει ως εξής:

Κυρία Δήμαρχε, απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, σας ενημερώνω τα εξής:

Σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 2107/Β/21-9-2011) του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού στο άρθρο 14 παρ.6 - Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας και ειδικά στο Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών στο οποίο υπάγεται το γραφείο Διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων, αναφέρονται ρητά τα εξής:

Το γραφείο διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων:
1) Διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) μεριμνώντας για τη στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.
2) Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχημάτων του Δήμου, την κατανάλωση καυσίμων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.
3) Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχημάτων και μεριμνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσμάτων ατυχημάτων.
4) Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
5) Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
6) Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
7) Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του Δήμου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
Σύμφωνα με τον ανωτέρω Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού στο άρθρο 13Α παρ.2 -Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ειδικά στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών στο οποίο υπάγεται το γραφείο Λογιστηρίου και αποθηκών ,στο οποίο προΐσταμαι, εκτός των άλλων αναφέρεται ρητά ότι - Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής των οφειλών του Δήμου και τα αποστέλλει στο Ταμείο για πληρωμή.

Επιπλέον σας αναφέρω, ότι δε δέχτηκα κανένα αίτημα για την πληρωμή, από το αρμόδιο τμήμα, των τελών κυκλοφορίας δημοτικών οχημάτων για το έτος 2018.
Από 4/1/2018 βρισκόμουν σε κανονική άδεια (2 ημερών) βάσει της υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 65/3-1-2018 αίτησης μου.
Στις 5/1/2018 ημέρα Παρασκευή δέχτηκα τηλεφώνημα από τον Αντιδήμαρχο κ. Σπανό Αθανάσιο, που με ενημέρωσε ότι δεν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου για το έτος 2018.
Αμέσως έκανα διακοπή της αδείας μου, επέστρεψα άμεσα στην υπηρεσία μου για να διεκπεραιωθεί η υπόθεση και να καταβληθούν έγκαιρα και εντός της ημέρας τα τέλη κυκλοφορίας.
Μερίμνησα να συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για την λήψη απόφασης διάθεσης των πιστώσεων τελών κυκλοφορίας, ούτως ώστε να γίνει πληρωμή εντός της ημέρας των τελών κυκλοφορίας. 
Η εν λόγω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μου κοινοποιήθηκε, αφού αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια, την ώρα 14:12:21. Στη συνέχεια εκδόθηκαν τα αντίστοιχα Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής (Νο 1-2-3-4-5-6/5-1-2018) με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά τα οποία αναρτήθηκαν στο Διαύγεια από ώρα 15.23.55 έως και ώρα 15:41:27.
Σε όλο το διάστημα αυτό παρούσα στο γραφείο μου ήσασταν και εσείς καθώς και ο κύριος Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Σπανός. Παράλληλα η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου ενημερωνόταν συνεχώς για την όλη διαδικασία για την άμεση εξόφληση των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής που αφορούσαν τα τέλη κυκλοφορίας του Δήμου, λόγω λήξης της προθεσμίας πληρωμής και της τυχόν επιβολής προσαύξησης.

Από τα ανωτέρω κυρία Δήμαρχε προκύπτει ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου προέβην σε όλες τις  απαιτούμενες διαδικασίες για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, παρόλο που ήμουν σε κανονική άδεια (προσήλθα άμεσα στην Υπηρεσία μόλις ενημερώθηκα) και παρέμεινα για την διεκπεραίωση των απαιτούμενων ενεργειών πέραν του κανονικού ωραρίου και πιστεύω ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό μου παράπτωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 παρ. 1 του Ν.3528/2007.