Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

Ο ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

     Για μια ακόμη φορά η κ. Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού ΨΕΥΔΕΤΑΙ ενώπιον των δημοτικών συμβούλων στο Δημοτικό Συμβούλιο ως εισηγήτρια του 22ου θέματος ημερήσιας διάταξης «Αδελφοποίηση του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού με τον Δήμο CAJETINA της Σερβίας» παρασύροντας στην θετική μας ψήφο, ενώ η αδελφοποίηση δεν είναι σύννομος.
     Σύμφωνα με τις διατάξεις 219-221 του Ν. 3463/2006 και της όμοιες των άρθρων 56,101,202 και 203 του Ν. 3852/2010 οι Δήμοι και οι Περιφέρειες αντιστοίχως μπορούν να συνεργάζονται με οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και με λοιπούς φορείς της αλλοδαπής, συμμετέχοντας σε διεθνή ευρωπαϊκά προγράμματα, αδελφοποίησης πόλεων και συμφωνίες για την αντιμετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.
     Για την συμβατότητα και νομιμότητα όλων των ανωτέρω δράσεων των Δήμων και των Περιφερειών με τις εθνικές πολιτικές, την εθνική και κοινωνική νομοθεσία, σε σχέση με το εύρος των αρμοδιοτήτων τους και με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας διυπουργικής επιτροπής του άρθρου 4 παρ.2β του Ν.3345/2005 ΦΕΚ 138 Α όπως κάθε φορά ισχύει. 

ΚΑΙ ΕΡΩΤΩ ΤΗΝ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ

    1) Όταν έφερε το θέμα προς συζήτηση για την αδελφοποίηση στο συμβούλιο 16-02-2018 είχε την σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας διυπουργικής επιτροπής για την συγκεκριμένη αδελφοποίηση;
    2) Εάν δεν την είχε πως τόλμησε και εισηγήθηκε το θέμα αυτό παραπλανώντας το σώμα του δημοτικού συμβουλίου;
    3) Γνωρίζει σύμφωνα με τον Νόμο ότι η αδελφοποίηση αυτή είναι μη νόμιμος; Ή θα θεωρήσουμε ότι εμείς ενεργούμε πράξεις παρά τον νόμο;
    4) Με ποιο δικαίωμα βάζει τον Δήμο σε οικονομικές περιπέτειες (πληρώνοντας ταξίδια κλπ); Και μας διασύρει διεθνώς;

Επιφυλάσσομαι παντός άλλου νομίμου δικαιώματός μου να καταγγείλω το γεγονός αυτό στην Περιφέρεια και όπου δει και αναμένω εξηγήσεις από την κ. Δήμαρχο.

ΙΣΤΙΑΙΑ 23-02-2018
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ