Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΚΑΠΑ

Ευχαριστήριες επιστολές Συλλόγου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρόνοιας Ανάπτυξης (ΣΚΑΠΑ), για τις πρόσφατες δωρεάν εξετάσεις Τεστ ΠΑΠ και ψυχολογική εξέταση, με την υποστήριξη του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας, προς:

Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδος Τζαφέρο Παναγιώτη, Διευθύντρια Κέντρου Υγείας Χαλκίδος Μαραγιάννη Μαρία, Υπεύθυνο ΕΚΑΒ Νομού Ευβοίας Κόκκο Νικόλαο, ψυχίατρο Καραντώνη Αργυρώ, Μαίες Κουβαρά Μαρία και Καραλή Ελένη.

Όσο υπάρχουν άνθρωποι...
Με την επιστολή μας αυτή θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την γενναιοδωρία σας και την εθελοντική βοήθειά σας για τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας στις 26-27 Απριλίου.
Τέτοιες ενέργειες φανερώνουν την μεγάλη ευαισθησία που έχετε και ελπίζουμε να βρουν μιμητές και σε άλλους πολίτες της τοπικής μας κοινωνίας.

Με ξεχωριστή εκτίμηση
Για το ΔΣ
Ο πρόεδρος του ΣΚΑΠΑ
Τατάκης Αλέξανδρος