Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

«Χαρακτηρισμός ακτών κολύμβησης για το έτος 2018» έχει θέμα το δελτίο τύπου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει που απαγορεύεται η κολύμβηση:


Η απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Εύβοιας περί χαρακτηρισμού καταλληλότητας ακτών κολύμβησης για το έτος 2018 εκδόθηκε τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και έλαβε ΑΔΑ: 6ΤΨΛ7ΛΗ-ΤΘ6. Σύμφωνα με αυτήν, επιτρέπεται η κολύμβηση σε όλες τις χαρακτηρισμένες ακτές της Εύβοιας και της Σκύρου. Ειδικότερα, το σύνολο των δειγμάτων που ελήφθησαν και εξετάστηκαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, κατατάσσονται στο εύρος τιμών «υδάτων εξαιρετικής ποιότητας».
Η κολύμβηση, κατά πάγιο κανόνα της Δημόσιας Υγείας απαγορεύεται μόνο:
α) εντός των λιμανιών,
β) εντός των μόνιμων αγκυροβολίων και των ναυπηγείων,
γ) σε ζώνη διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν από τα στόμια εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και κάθε άλλης παρόμοιας εκβολής, σύμφωνα με τις αποφάσεις καθορισμού αποδέκτη, όπου τοποθετούνται τοπικές απαγορευτικές πινακίδες,
δ) σε ζώνη πενήντα (50) μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής όλων των αγωγών ομβρίων υδάτων,
ε) στις εκβολές ρεμάτων συνεχούς και διαλειπούσης ροής, έναντι και εκατέρωθεν βιομηχανικών-βιοτεχνικών δραστηριοτήτων,
στ) σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν ιχθυοκαλλιεργειών ιχθυογεννητικών σταθμών.
Επισημαίνεται ότι οι μόνοι αρμόδιοι φορείς για το χαρακτηρισμό ακτών κολύμβησης και ποιότητας υδάτων στο Νομό είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Εύβοιας και η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στο «φιλικό» προς τις ιχθυοκαλλιέργειες και ιχθυογεννητικούς σταθμούς δελτίο τύπου, προκύπτει το ερώτημα του τι μέλλει γενέσθαι με τις πολυσύχναστες παραλίες μας όπου σε πολλά σημεία τους εκβάλουν δίκτυα όμβριων υδάτων, με την μορφή αγωγών ή ως στόμια ποταμών και με ότι άλλα υγρά και στερεά καταλήγουν σε αυτά.
Ίσως μια χημική ανάλυση για παράδειγμα στο χημείο του κράτους, με δείγματα που θα ληφθούν από ειδικούς, να έλυνε τις οποιεσδήποτε απορίες…