Σάββατο, 7 Ιουλίου 2018

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΑ "ΦΕΣΙΑ" ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Μια φορά και έναν καιρό και συγκεκριμένα στις 31-12-2010 συνήλθαν οι τέσσερις τότε δήμοι επί Καποδίστρια, Δήμος Ιστιαίας, Δημος Λ.Αιδηψού, Δήμος Ωρεών, Δήμος Αρτεμισίου και η κοινότητα Λιχάδος και συνενώθηκαν στο νέο Καλλικρατικό Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού.
Συγκροτήθηκε η επιτροπή απογραφής με Πρόεδρο τον κ. Ιωάννη Κοντζιά δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Αρτεμισίου και μέλη της επιτροπής τους κ. Ζάχαρη Σπύρο και Μπάμη Κων/νο δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Ιστιαίας. Εκτός από τα μέλη της επιτροπής απογραφής, σε αυτής συμμετείχαν και στελέχη των ενοποιουμένων δήμων τα οποία παρέδωσαν περιουσιακά στοιχεία υπογράφοντας τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής. Τα στελέχη αυτά είναι:
1) Σούρρας Δημήτριος, Ιστιαίας
2) Φώτου Δαμάσκος, Αιδηψού
3) Χαβλίδης Ευριπίδης, Αρτεμισίου
4) Ζαγκανάς Κων/νος, Λιχάδας
5) Γεωργιάδης Γεώργιος, Ωρεών
6) Μπουραζίδης Χαραλαμπος, Ιστιαίας
7) Πισσάκης Παντελής, Αιδηψού
8) Παναγιώτου Ιωάννης, Αρτεμισίου
     

Μετά την σύνταξη της απογραφής συνετάγει ο ισολογισμός έναρξης 01-01-2011 του νέου Καλλικρατικού Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού τον οποίο και παραθέτω.

Από τα στοιχεία του ισολογισμού και της απογραφής προκύπτουν τα παρακάτω για κάθε δήμο
Α) ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ:
ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ:                             1914614,44€
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ,ΔΑΝΕΙΑ-ΦΟΡΟΙ-
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ:                                     -1152226,00€
ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΣΗ 1914614,44€-1152226,00€= 960611,56€
Β) ΔΗΜΟΣ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ
ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ:                               313927,00€
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ,ΔΑΝΕΙΑ-ΦΟΡΟΙ-
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                                      -4644368,00€
ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΣΗ (ΖΗΜΙΑ):                                -4330441,00€
Γ) ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ:
ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ:                               94732,93€
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ,ΔΑΝΕΙΑ-ΦΟΡΟΙ-
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ:                                     -4223599,00€
ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΣΗ (ΖΗΜΙΑ):                     -4128866,07€
Δ) ΔΗΜΟΣ ΩΡΕΩΝ:
ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ:                     450216,00€
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ,ΔΑΝΕΙΑ-ΦΟΡΟΙ-
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ:                            -405876,00€
ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΣΗ:                                       44340,00€
Ε) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΧΑΔΑΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ:                      174046,00€
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ,ΔΑΝΕΙΑ-ΦΟΡΟΙ-
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ:                              -186560,00€
ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΣΗ (ΖΗΜΙΑ):                         -12514,00€

Κατόπιν όλων αυτών τεκμηριωμένα αποδεικνύεται ότι τόσο ο Δήμος Αιδηψού όσο και ο Δήμος Αρτεμισίου κατά την συνένωση μας έφεραν τα αναφερόμενα ποσά των χρεών και θα πρέπει κάποιοι όψιμοι οραματιστές να τα λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν τους όταν ομιλούν για διάσπαση του νέου Καλλικρατικού Δήμου το οποίο όταν έπρεπε να στηρίξουν πριν γίνει η συνένωση δεν το έκαναν. Από εκεί και πέρα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας προκειμένου να επιτύχουμε στόχους ευημερίας οικονομικής ανάπτυξης του τόπου και όχι να διχάσουμε τους πολίτες μας. Προσωπικά εάν ψηφιστεί η διαίρεσης του υπάρχοντος Δήμου δεν θα με πείραζε αρκεί να αναλάβουν ο καθένας και την προίκα που έφερε στον Δήμο δηλαδή τα χρέη και όχι να χρησιμοποιούμε εκφράσεις του τύπου κτηνοτροφικός αγροτικός τουριστικός δήμος κλπ.             

Άλλωστε από τα αποτελέσματα κατά την συνένωση φαίνεται πως λειτουργούσε ο κάθε Δήμος και στην συνέχεια κατά την λειτουργία του είδαμε ποια διοικητικά στελέχη και από ποιον δήμο προέρχοντο που υπέπεσαν σε παραβάσεις οι οποίες βρίσκονται υπό δικαστική έρευνα για οικονομικές ατασθαλίες στο δήμο και που την έκταση και το οικονομικό μέγεθος δεν έχουμε ακόμη μάθει και ενημερωθεί.

ΙΣΤΙΑΙΑ 05-07-2018
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ