Κυριακή, 26 Αυγούστου 2018

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Από το 1999, με απόφαση του Δημάρχου πρώην Δήμου Αιδηψού (νυν Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού) και έπειτα από γραπτό διαγωνισμό, είχε διοριστεί στον κλάδο ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Το 2002 μετατάχθηκε στον Δήμο Ιωαννίνων, στον κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών - Δασολόγων.

«Με την με αριθμό 33651/6617/11-6-2018 διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη την αλληλογραφία μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και του Αστυνομικού Τμήματος Λίμνης Ευβοίας, του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού και του Α.Σ.Ε.Π., σχετικά με τη γνησιότητα δικαιολογητικού της ανωτέρω υπαλλήλου το οποίο διαπιστώθηκε πως ήταν πλαστό…» αναφέρει μεταξύ άλλων η πράξη ανάκλησης πρόσληψης υπαλλήλου, που δημοσιεύτηκε από τον Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού στο Διαύγεια.