Κυριακή, 26 Αυγούστου 2018

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΖΑΡΙΑ

Δικαιώθηκαν οι ισχυρισμοί του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου Βασίλη Δημόπουλου, σχετικά με τον καθορισμό τιμών διάθεσης θέσεων συμμετεχόντων στην εμποροπανήγυρη (παζάρι) Ιστιαίας, που αναφέρει σε σχετικά δελτία τύπου. 

Η πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, που υπογράφει ο Πρόεδρος Δημήτρης Ζουπανιώτης, αναφέρει:

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας - Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 27 του μηνός Αυγούστου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, με θέμα ημερήσιας διάταξης :
1. Ανάκληση της υπ’ αριθμ.250/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Επί της υπ’ αριθμ.161/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα: Καθορισμός τιμών διάθεσης θέσεων συμμετεχόντων στην εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2018 έως 7/9/2018».
2. Επί της υπ’ αριθμ.166/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα: «Καθορισμός τιμών διάθεσης θέσεων συμμετεχόντων στην εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2018 έως 7/9/2018».
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω προθεσμιών (έναρξη εμποροπανήγυρης Ιστιαίας κατά την 1/9/2018).